APPS Soghluaiste
PRÍOBHÁIDEACHAS /

BEARTAS APPS PÓCA

Infheidhme maidir leis na Feidhmchláir Soghluaiste seo a leanas:

Foirmeacha Ecofix


Airteagal 1 - SAINMHÍNITHE:

a) IARRATAS INFHEISTÍOCHTA INFHEISTÍOCHTA: Déanfaidh an Polasaí Príobháideachta seo tagairt do na hAipeanna Soghluaiste atá liostaithe thuas agus beidh siad infheidhme, ar a dtabharfar "App Soghluaiste" anseo feasta.

b) DÁTA ÉIFEACHTACH: Ciallaíonn “Dáta Éifeachtach” an dáta a thiocfaidh an Polasaí Príobháideachta seo i bhfeidhm agus i bhfeidhm.

c) PÁIRTITHE: Is iad na páirtithe sa bheartas príobháideachta seo an rialaitheoir sonraí seo a leanas: Sean Garvin ("Rialaitheoir Sonraí") agus tusa, mar úsáideoir an Aip Soghluaiste seo. Dá ngairtear "Páirtí" ina dhiaidh seo ar na páirtithe agus "Páirtithe" le chéile.

d) Rialaitheoir SONRAÍ: Is é an Rialaitheoir Sonraí foilsitheoir, úinéir agus oibreoir an Aip Soghluaiste agus is é an Páirtí atá freagrach as an bhfaisnéis a thuairiscítear anseo a bhailiú. Déanfar tagairt don Rialaitheoir Sonraí faoi ainm an Rialaitheora Sonraí nó "an Rialaitheora Sonraí," mar a liostaítear thuas. Má thagraítear do mhaoin an Rialaitheora Sonraí nó an Rialaitheora Sonraí trí fhorainmneacha céad duine, is trí na nithe seo a leanas a úsáidfear: sinne, sinne, ár gcuid féin, srl.

e) TÚ: Má aontaíonn tú leis an mBeartas Príobháideachta seo agus leanúint le d’úsáid a bhaint as an Aip Soghluaiste, tagrófar duit anseo mar tusa, an t-úsáideoir, nó má tá aon fhorainmneacha dara duine ag teastáil agus infheidhmithe, cibé forainmneacha mar ‘do "," mise ", etc.

f) SONRAÍ PEARSANTA: Ciallaíonn “SONRAÍ Pearsanta” sonraí pearsanta agus faisnéis a fhaighimid uait maidir le d’úsáid den Aip Soghluaiste atá in ann tú a aithint ar bhealach ar bith.


Airteagal 2 - FAISNÉIS GHINEARÁLTA:

Déantar cur síos sa bheartas príobháideachta seo (“Polasaí Príobháideachta” anseo feasta) ar an gcaoi a mbailímid agus a úsáideann muid na Sonraí Pearsanta a fhaighimid fút, chomh maith le do chearta maidir leis na Sonraí Pearsanta sin, nuair a thugann tú cuairt ar ár nAip Soghluaiste agus idirghníomhú leis ar bhealach ar bith. , lena n-áirítear éighníomhach.

Ní chumhdaíonn an Polasaí Príobháideachta seo aon fhaisnéis a d’fhéadfaimis a fháil fút trí fhoinsí seachas úsáid ár nAip Soghluaiste. Féadfaidh an Aip Soghluaiste nasc a dhéanamh le láithreáin ghréasáin nó feidhmchláir soghluaiste eile, ach ní bhaineann agus ní bhainfidh an Polasaí Príobháideachta seo le haon cheann de na suíomhanna Gréasáin nó na feidhmchláir nasctha sin.

Táimid tiomanta do phríobháideacht a chosaint agus tú ag úsáid ár nAip Soghluaiste.

Trí leanúint ort ag úsáid ár nAip Soghluaiste, admhaíonn tú go raibh deis agat an Polasaí Príobháideachta seo a athbhreithniú agus a mheas, agus admhaíonn tú go n-aontaíonn tú leis. Ciallaíonn sé seo go dtoilíonn tú freisin le húsáid do chuid faisnéise agus an modh nochtaithe mar a thuairiscítear sa Bheartas Príobháideachta seo. Mura dtuigeann tú an Polasaí Príobháideachta nó mura n-aontaíonn tú leis, ansin aontaíonn tú deireadh a chur láithreach le húsáid ár nAip Soghluaiste.


Airteagal 3 - OIFIGEACH COSAINT AGUS SONRAÍ:

Seo a leanas an Páirtí atá freagrach as do shonraí pearsanta a phróiseáil:

Sean Garvin.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí mar seo a leanas:

Aonad 1a, Cearnóg Chluain Sceach
Clonskeagh
Baile Átha Cliath 14

Tá an Rialaitheoir Sonraí agus oibreoir an Aip Soghluaiste mar an gcéanna.

Seo a leanas an tOifigeach Cosanta Sonraí:

Sean Garvin.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí mar seo a leanas:

Aonad 1a, Cearnóg Chluain Sceach
Clonskeagh
Baile Átha Cliath 14


Airteagal 4 - SUÍOMH:

Seo a leanas an áit a ndéantar na gníomhaíochtaí próiseála sonraí:

Baile Átha Cliath, Éire


Airteagal 5 - MODHANNA AGUS ATHBHREITHNITHE:

Coimeádaimid an ceart an Polasaí Príobháideachta seo a mhodhnú, a athbhreithniú nó a leasú ar bhealach ar bith ag am ar bith agus ar bhealach ar bith. Má dhéanaimid amhlaidh, áfach, tabharfaimid fógra duit agus gheobhaimid do thoiliú leis an athrú ar phróiseáil. Mura bhfaighimid do thoiliú go sonrach, ní bheidh tionchar ag aon athruithe ar an mBeartas Príobháideachta ach ar an bhfaisnéis a bhaileofar ar dháta an athraithe nó dá éis. Is ortsa freisin atá an leathanach seo a sheiceáil go tréimhsiúil le haghaidh aon mhodhnú, athbhreithniú nó leasú den sórt sin.


Airteagal 6 - AN SONRAÍ PEARSANTA A FHIOS AGAT AGAT AGAT:

Ag brath ar an gcaoi a n-úsáideann tú ár nAip Soghluaiste, beidh tú faoi réir cineálacha éagsúla Sonraí Pearsanta a bhaileofar agus modhanna éagsúla bailiúcháin:

a) Úsáideoirí cláraithe: D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ortsa, mar úsáideoir an Aip Soghluaiste, clárú d’fhonn an Aip Soghluaiste a úsáid ar bhealach dlíthiúil.

Le linn phróiseas do chlárúcháin, baileoimid cuid de na Sonraí Pearsanta seo a leanas uait trí do nochtadh deonach:

Ainm, Ríomhphost, Pasfhocal

Féadfar Sonraí Pearsanta a iarraidh maidir le:

I) Idirghníomhú lenár n-ionadaithe ar bhealach ar bith

II) Nó na cineálacha rannpháirtíochta eile seo a leanas:

Is féidir le húsáideoirí foirmeacha réamhdheartha a áireamh le húsáid i dtionscal na tógála chun faisnéis úsáideach a chur isteach faoi thionscadail tógála reatha a bhfuilimid ag obair orthu

Trí dhul faoin bpróiseas clárúcháin, toilíonn tú linn do Shonraí Pearsanta a bhailiú, lena n-áirítear na Sonraí Pearsanta a thuairiscítear sa chlásal seo, chomh maith le do Shonraí Pearsanta a stóráil, a úsáid nó a nochtadh de réir an Pholasaí Príobháideachta seo.

b) Úsáideoirí neamhchláraithe: Más úsáideoir éighníomhach an Aip Soghluaiste tú agus mura gcláraíonn tú ar chor ar bith, d’fhéadfá a bheith fós faoi réir bailiú sonraí éighníomhach áirithe (“Bailiú Sonraí Éighníomhach”). Féadfar a áireamh trí Bhailiú Sonraí Éighníomhacha den sórt sin trí fhianáin, mar a thuairiscítear thíos, faisnéis faoi sheoladh IP, faisnéis suímh, agus sonraí áirithe brabhsálaí, amhail stair agus / nó faisnéis seisiúin.

c) Gach úsáideoir: Beidh feidhm ag an mBailiúchán Sonraí Éighníomhach a bhaineann le húsáideoirí neamhchláraithe maidir le gach úsáideoir eile agus / nó cuairteoir ar ár nAip Soghluaiste.

d) Aonáin Ghaolmhara: Féadfaimid do Shonraí Pearsanta a roinnt, lena n-áirítear Sonraí Pearsanta a shainaithníonn tú go pearsanta, le haon cheann dár máthairchuideachtaí, fochuideachtaí, cleamhnaithe nó aonáin ghaolmhara iontaofa eile.

Mar sin féin, ní roinnimid do Shonraí Pearsanta le heintiteas gaolmhar iontaofa ach má aontaíonn an t-eintiteas sin lenár gcaighdeáin phríobháideachta mar atá leagtha amach sa Bheartas Príobháideachta seo agus chun do Shonraí Pearsanta a chóireáil ar an mbealach céanna a dhéanaimid.

e) Eispéireas an Úsáideora: Ó am go ham féadfaimid faisnéis a iarraidh uait chun cabhrú linn ár nAip Soghluaiste a fheabhsú, mar shampla faisnéis dhéimeagrafach nó do chuid sainroghanna ar leith.


Airteagal 7 - AN SONRAÍ PEARSANTA A FHIOS AGAM GO HÉIREANN:

Fianáin: Féadfaimid faisnéis a bhailiú uait trí chórais rianaithe uathoibríocha (mar shampla faisnéis faoi do chuid sainroghanna brabhsála) chomh maith le trí fhaisnéis a thugann tú go deonach dúinn (mar shampla faisnéis a sholáthraíonn tú le linn próiseas clárúcháin nó uaireanta eile agus an Soghluaiste á úsáid agat Aip, mar a thuairiscítear thuas).

Mar shampla, úsáidimid fianáin chun d’eispéireas brabhsála a dhéanamh níos éasca agus níos iomasach: is teaghráin bheaga téacs iad fianáin a úsáidtear chun roinnt faisnéise a stóráil a d’fhéadfadh a bheith buartha don úsáideoir, dá roghanna nó don fheiste atá á úsáid acu chun rochtain a fháil ar an idirlíon (mar shampla ríomhaire, taibléad, nó fón póca). Úsáidtear fianáin go príomha chun oibriú an láithreáin a oiriúnú de réir mar a bhí súil agat, ag tairiscint eispéireas brabhsála níos pearsantaithe agus ag meabhrú na roghanna a rinne tú roimhe seo.

Is éard atá i bhfianán tacar laghdaithe sonraí a aistrítear chuig do bhrabhsálaí ó fhreastalaí gréasáin agus ní féidir ach leis an bhfreastalaí a rinne an t-aistriú é a léamh. Ní cód inrite é seo agus ní tharchuireann víris.

Ní dhéanann fianáin aon Sonraí Pearsanta a thaifeadadh ná a stóráil. Más mian leat, féadfaidh tú cosc ​​a chur ar úsáid fianáin, ach ansin b’fhéidir nach mbeidh tú in ann ár nAip Soghluaiste a úsáid mar atá beartaithe againn. Chun dul ar aghaidh gan na roghanna a bhaineann le fianáin a athrú, lean ort ag úsáid ár nAip Soghluaiste.

Fianáin theicniúla: Úsáidtear fianáin theicniúla, ar a dtugtar fianáin HTML uaireanta, le haghaidh loingseoireachta agus chun do rochtain ar an láithreán agus d’úsáid a éascú. Tá siad riachtanach chun cumarsáid a tharchur ar an líonra nó chun seirbhísí a iarrann tú a sholáthar. Ligeann úsáid fianáin theicniúla an láithreán a úsáid go sábháilte agus go héifeachtúil.

Féadfaidh tú díghníomhachtú ginearálta nó cealú fianán a bhainistiú nó a iarraidh trí do bhrabhsálaí. Má dhéanann tú é seo, áfach, moltar duit go bhféadfadh an gníomh seo moilliú nó cosc ​​a chur ar rochtain ar chodanna áirithe den láithreán.

Féadfaidh soláthraí anailíse nó staitisticí fianáin a atarchur freisin chun faisnéis chomhiomlánaithe a bhailiú ar líon na n-úsáideoirí agus ar an gcaoi a dtugann siad cuairt ar an Aip Soghluaiste. Meastar gur fianáin theicniúla iad seo freisin nuair a oibríonn siad mar a thuairiscítear.

Scriostar fianáin shealadacha shealadacha go huathoibríoch ag deireadh an tseisiúin brabhsála - úsáidtear iad seo den chuid is mó chun tú a aithint agus chun a chinntiú nach gá duit logáil isteach gach uair - ach fanann fianáin bhuana gníomhach níos faide ná seisiún áirithe amháin.

Tacaíocht chun do bhrabhsálaí a chumrú: Is féidir leat fianáin a bhainistiú trí shocruithe do bhrabhsálaí ar do ghléas. Má dhéantar fianáin a scriosadh as do bhrabhsálaí, d’fhéadfadh sé na roghanna atá leagtha síos agat don Aip Soghluaiste seo a bhaint.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus tacaíochta, is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanach cabhrach sonrach an bhrabhsálaí gréasáin atá á úsáid agat:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

- Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Sonraí Loga: Cosúil le gach suíomh Gréasáin agus feidhmchlár soghluaiste, úsáideann an Aip Soghluaiste seo comhaid logála a stórálann faisnéis uathoibríoch a bhailítear le linn cuairteanna úsáideoirí. D’fhéadfadh na cineálacha éagsúla sonraí logála a bheith mar seo a leanas:

- seoladh prótacal idirlín (IP);
- an cineál paraiméadair brabhsálaí agus feiste a úsáidtear chun nasc a dhéanamh leis an Aip Soghluaiste;
- ainm an tSoláthraí Seirbhíse Idirlín (ISP);
- dáta agus am na cuairte;
- leathanach gréasáin tionscnaimh an úsáideora (atreorú) agus imeachta;
- b’fhéidir líon na gclic.

Déantar an fhaisnéis thuasluaite a phróiseáil i bhfoirm uathoibrithe agus bailítear í ar bhealach comhiomlánaithe go heisiach d’fhonn feidhmiú ceart an láithreáin a fhíorú, agus ar chúiseanna slándála. Próiseálfar an fhaisnéis seo de réir leasanna dlisteanacha an Rialaitheora Sonraí.

Chun críocha slándála (scagairí turscair, ballaí dóiteáin, braiteadh víris), d’fhéadfadh go mbeadh Sonraí Pearsanta mar sheoladh IP san áireamh sna sonraí a thaifeadtar go huathoibríoch, a d’fhéadfaí a úsáid, de réir na ndlíthe is infheidhme, d’fhonn iarrachtaí ar damáiste don Aip Soghluaiste a bhac. nó damáiste d’úsáideoirí eile, nó i gcás gníomhaíochtaí díobhálacha nó coireachta. Ní úsáidtear sonraí den sórt sin riamh chun an t-úsáideoir a shainaithint nó a phróifíliú, ach chun an Aip Soghluaiste agus ár n-úsáideoirí a chosaint. Déileálfar le faisnéis den sórt sin de réir leasanna dlisteanacha an Rialaitheora Sonraí.


Airteagal 8 - TRÍÚ PÁIRTITHE:

Féadfaimid soláthraithe seirbhíse tríú páirtí ("Soláthraithe Seirbhíse Tríú Páirtí") a úsáid, ó am go ham nó an t-am ar fad, chun cabhrú linn lenár nAip Soghluaiste, agus chun cabhrú leat freastal.

Féadfaimid Soláthraithe Seirbhíse Tríú Páirtí a úsáid chun cabhrú le stóráil faisnéise (mar shampla stóráil scamall).

Féadfaimid Soláthraithe Seirbhíse Tríú Páirtí a úsáid chun an Aip Soghluaiste a óstáil. Sa chás seo, beidh rochtain ag an Soláthraí Seirbhíse Tríú Páirtí ar do Shonraí Pearsanta.

Féadfaimid Soláthraithe Seirbhíse Tríú Páirtí a úsáid le haghaidh na seirbhísí seo a leanas maidir leis an Aip Soghluaiste:

Stóráil Tríú Páirtí

Ní roinnimid do Shonraí Pearsanta le Soláthraí Seirbhíse Tríú Páirtí ach má aontaíonn an soláthraí sin lenár gcaighdeáin phríobháideachta mar atá leagtha amach sa Bheartas Príobháideachta seo.

Ní dhíolfar ná ní aistreofar do Shonraí Pearsanta ar bhealach eile chuig tríú páirtithe eile gan do chead a fháil.

D'ainneoin fhorálacha eile an Pholasaí Príobháideachta seo, féadfaimid do Shonraí Pearsanta a sholáthar do thríú páirtí nó do thríú páirtithe d’fhonn cearta, maoin nó sábháilteacht linne, ár gcustaiméirí nó tríú páirtithe a chosaint, nó mar a éilíonn an dlí a mhalairt.

Ní roinnfimid do Shonraí Pearsanta go feasach le tríú páirtithe ar bith seachas de réir an Pholasaí Príobháideachta seo.

Más féidir do Shonraí Pearsanta a sholáthar do thríú páirtí ar bhealach seachas mar a mhínítear sa Bheartas Príobháideachta seo, cuirfear in iúl duit. Beidh deis agat a iarraidh freisin nach roinnfimid an fhaisnéis sin.

Go ginearálta, féadfaidh tú a iarraidh nach roinnfimid do Shonraí Pearsanta le tríú páirtithe. Téigh i dteagmháil linn trí r-phost, más ea. Cuir in iúl duit go mb’fhéidir go gcaillfidh tú rochtain ar sheirbhísí áirithe a mbímid ag brath ar sholáthraithe tríú páirtí dóibh.


Airteagal 9 - CONAS IS SONRAÍ SONRAÍ PEARSANTA:

Úsáidimid córais fhisiciúla agus dhigiteacha shlán chun do Shonraí Pearsanta a stóráil nuair is cuí. Cinnteoimid go ndéantar do Shonraí Pearsanta a chosaint ar rochtain, nochtadh nó scriosadh neamhúdaraithe.

Tabhair faoi deara, áfach, nach bhfuil aon chóras lena mbaineann tarchur faisnéise ar an idirlíon, nó stóráil leictreonach sonraí, slán go hiomlán. Glacann muid cosaint agus stóráil do Shonraí Pearsanta an-dáiríre, áfach. Glacann muid gach céim réasúnach chun do Shonraí Pearsanta a chosaint.

Stóráiltear Sonraí Pearsanta le linn do chaidrimh linn. Scriosann muid do Shonraí Pearsanta arna iarraidh sin do chuntas a chealú nó iarraidh ghinearálta eile chun sonraí a scriosadh.

Sa chás go sáraítear do Shonraí Pearsanta, cuirfear in iúl duit i bhfráma ama réasúnta, ach tráth ar bith níos déanaí ná dhá sheachtain, agus leanfaimid na dlíthe go léir is infheidhme maidir le sárú den sórt sin.


Airteagal 10 - CUSPÓIRÍ SONRAÍ SONRAÍ PEARSANTA:

Úsáidimid do Shonraí Pearsanta go príomha chun cabhrú linn eispéireas níos fearr a sholáthar duit ar ár nAip Soghluaiste agus chun na seirbhísí agus / nó an fhaisnéis a d’iarr tú a sholáthar duit, mar úsáid ár nAip Soghluaiste.

Úsáidfear faisnéis nach n-aithníonn tú go pearsanta, ach a d’fhéadfadh cabhrú le forbhreathnuithe leathana a sholáthar dúinn ar ár mbonn custaiméirí, le haghaidh taighde margaidh nó iarrachtaí margaíochta. D’fhéadfadh go mbeadh leasanna bunaithe ar do fhianáin san áireamh san fhaisnéis sin, ach níl sí teoranta dóibh.

Is féidir Sonraí Pearsanta a d’fhéadfadh a bheith ag smaoineamh ar shainaithint a úsáid le haghaidh na nithe seo a leanas:

a) Eispéireas úsáideora pearsanta a fheabhsú

b) Cumarsáid a dhéanamh leat faoi do chuntas úsáideora

c) Seirbhís do chustaiméirí a sholáthar duit

d) Ag tabhairt comhairle duit faoi nuashonruithe ar an Aip Soghluaiste nó Míreanna gaolmhara


Airteagal 11 - SONRAÍ PEARSANTA A FHÁIL:

Cé gurb é ár mbeartas príobháideacht do Shonraí Pearsanta a choinneáil mar a thuairiscítear anseo, féadfaimid do Shonraí Pearsanta a nochtadh má chreidimid go bhfuil sé réasúnach déanamh amhlaidh i gcásanna áirithe, inár rogha féin agus eisiach. D’fhéadfadh go n-áireofaí i gcásanna den sórt sin: ach níl siad teoranta dóibh:

a) Aon dlíthe nó rialacháin áitiúla, stáit nó Cónaidhme a shásamh

b) Freagairt d’iarrataí, cibé fionnachtain, próiseas coiriúil, sibhialta nó riaracháin, subpoenas, orduithe cúirte, nó eascairí ó fhorfheidhmiú an dlí nó ó chomhlachtaí rialtais nó dlí eile

c) Caingean dlí a thionscnamh i gcoinne úsáideora a sháraigh an dlí nó a sháraigh téarmaí úsáide ár nAip Soghluaiste

d) De réir mar is gá chun ár nAip Soghluaiste a oibriú

e) Comhoibriú go ginearálta le haon imscrúdú dleathach faoinár n-úsáideoirí

f) Má tá amhras orainn faoi aon ghníomhaíocht chalaoiseach ar ár nAip Soghluaiste nó má thugamar faoi deara aon ghníomhaíocht a d’fhéadfadh sárú a dhéanamh ar ár dtéarmaí nó rialacha infheidhmithe eile


Airteagal 12 - ROGHNÚ AISTRIÚCHÁIN Ó SAM:

Ó am go ham, féadfaimid cumarsáidí faisnéise nó margaíochta a chur chugat a bhaineann lenár nAip Soghluaiste mar fhógraí nó faisnéis eile.

Más mian leat diúltú do chumarsáid den sórt sin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an ríomhphost seo a leanas:

info@ecofix.ie.

Is féidir leat cliceáil freisin ar an nasc rogha an diúltaithe a chuirfear ar fáil ag bun aon chumarsáide agus gach cumarsáid den sórt sin.

Cuir in iúl duit, cé gur féidir leat diúltú do chumarsáid den sórt sin, go bhféadfá faisnéis a fháil uainn a bhaineann go sonrach le d’úsáid as ár nAip Soghluaiste nó faoi do chuntas linn.

Trí aon Sonraí Pearsanta a sholáthar dúinn, nó trí úsáid a bhaint as ár nAip Soghluaiste ar bhealach ar bith, tá caidreamh tráchtála cruthaithe agat linn. Mar sin, aontaíonn tú nach measfar go sonrach go bhfuil SPAM ag baint le haon ríomhphost a sheoltar uainn nó ó chleamhnaithe tríú páirtí, fiú r-phost gan iarraidh, toisc go bhfuil an téarma sin sainithe go dlíthiúil.


Airteagal 13 - MÍNIÚ, DÍOLÚ, AGUS ROCHTAIN FAISNÉIS:

Más mian leat aon fhaisnéis a d’fhéadfadh a bheith againn fút a mhodhnú nó a scriosadh, nó más mian leat rochtain a fháil ar aon fhaisnéis atá againn fút, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: info@ecofix.ie.


Airteagal 14 - FÁILTE RIOSCA:

Trí leanúint ar aghaidh lenár nAip Soghluaiste ar bhealach ar bith, bain úsáid as an Táirge, léiríonn tú do shócmhainn leanúnach leis an mBeartas Príobháideachta seo. Admhaíonn tú freisin, aontaíonn tú agus glacann tú leis nach mbíonn aon tarchur faisnéise nó sonraí tríd an idirlíon slán go hiomlán i gcónaí, is cuma cén céimeanna a ghlactar. Admhaíonn tú, aontaíonn tú agus glacann tú leis nach ndéanaimid ráthaíocht ná barántas do shlándáil aon fhaisnéise a sholáthraíonn tú dúinn, agus go dtarchuireann tú faisnéis den sórt sin ar do phriacal féin.


Airteagal 15 - DO CEARTA:

Tá go leor cearta agat maidir le do Shonraí Pearsanta. Go sonrach, is iad seo a leanas do chearta:

- an ceart go gcuirfí ar an eolas tú faoi phróiseáil do Shonraí Pearsanta

- an ceart rochtain a bheith agat ar do Shonraí Pearsanta

- an ceart chun do Shonraí Pearsanta a nuashonrú agus / nó a cheartú

- an ceart chun iniomparthacht do Shonraí Pearsanta

- an ceart cur i gcoinne nó teorainn a chur le próiseáil do Shonraí Pearsanta

- an ceart a iarraidh go stopfaimid do Sonraí Pearsanta a phróiseáil agus a scriosadh

- an ceart aon phróiseáil Sonraí Pearsanta a bhacadh de shárú ar aon dlí is infheidhme

- an ceart gearán a sheoladh leis an gCoimisiún Trádála Chónaidhme (FTC) sna Stáit Aontaithe nó leis an údarás cosanta sonraí is infheidhme i ndlínse eile

Is féidir cearta den sórt sin a fheidhmiú trí theagmháil a dhéanamh linn ag an bhfaisnéis teagmhála ábhartha atá liostaithe sa Bheartas Príobháideachta seo.


Airteagal 16 - FAISNÉIS TEAGMHÁLA:

Má tá aon cheist agat faoin mBeartas Príobháideachta seo nó faoin mbealach a mbailímid faisnéis uait, nó más mian leat gearán a sheoladh faoi aon rud a bhaineann leis an mBeartas Príobháideachta seo, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: info@ecofix.ie .